Tunneldrivningen på sträckan Dunsjö–Jakobshyttan i full gång

Arbetena på sträckan Dunsjö–Jakobshyttan fortgår. Foto: Trafikverket

Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Här bygger Trafikverket dubbelspår på en cirka fem kilometer lång sträcka. Man vill öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten. Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden.  På sträckan  är produktionen är i full gång. Här visar Trafikverket bilder från tunneldrivningen. Trafikverket står bakom samtliga bilder.

 

x

Här syns det södra tunnelpåslaget där entreprenören som ska driva tunneln har sin etablering. 

 

x

Nu börjar Trafikverket borra för första tunnelsalvan som blir en kort ”pilot”. Tunneln planeras vara färdigsprängd våren 2022.

 

x

Borriggen står i ett uppvärmt utrymme när den inte är i bruk. 

 

x

Borriggen har tre bommar. De kan samtidigt borra horisontellt på upp till 13 meters höjd och borra cirka 25 meter djupa hål.  

 

x

Högborren borrar för förstärkningsbultar i förskärningen.

 

x

Utsikt söderut från toppen av södra tunnelpåslaget. 

 

x

Utsikt norrut från norra förskärningen intill Skeppsjön.