Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn rustas upp

Många arbeten på gång längs järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. Foto: Trafikverket

Upprustningen av järnvägen mellan Ystad och Simrishamn pågår för fullt. Avstängningen mellan Svarte och Simrishamn har pågått i snart tre veckor och längs den 45 kilometer långa sträckan finns nu ett flertal byggarbetsplatser.

– Vi försöker utnyttja totalavstängningen så mycket det bara går, vi har en stor mängd arbete som utförs på kort tid. Det är längs en lång sträcka - 4,5 mil - så det krävs mycket logistik för att få allt att hänga ihop, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket.

Ett av de stora jobben som avklarats är att växlarna nu är på plats på Ystad bangård. Det möjliggör att tågen framöver kan passera i högre hastigheter än tidigare.

– Delarna till växlarna väger runt 20 ton så det är komplext arbete att få dem på plats, säger Sandra Gustavsson, projektledare för arbetet på Ystad bangård.

I Ystad har det också gjorts ett stort arbete med spåren. Både spår 2 och 3 är nu förlängda vilket gör det möjligt att köra längre tåg. Nu ska mellanplattformen färdigställas och den närmsta tiden har vi också fokus på signalarbete.

– Det syns inte så mycket för blotta ögat, men det är ett omfattande arbete som kommer minska störningarna i tågtrafiken framöver, säger Sandra Gustavsson.

I Lannehög har spåren rivits och nu börjat arbetet att bygga rälsen i en ny sträckning. Kurvan rätas ut vilket gör att pendlarna framöver kommer åka tåg på en ny järnvägssträckning, några meter i sidled. Det gör det möjligt att öka hastigheten på sträckan.  

Även i Simrishamn, Gärsnäs och Tomelilla pågår spårarbete, byggnation av plattformar och växelarbete.

– De återstående veckorna fram till att tågen börjar rulla den 13 december fortsätter vi arbeta i alla orter. Det är ett pussel där alla bitar är viktiga för att nå det gemensamma målet om en robustare järnväg med mindre störningskänslighet, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket.