Trafikverket rustar upp plattformen vid Flens järnvägsstation

Plattformen vid Flens järnvägsstation har börjat flytta på sig. Foto: Trafikverket

Nu rustar Trafikverket upp plattform ett på Flens station. Vid en inspektion upptäcktes att plattformen på grund av sättningar sakta börjat flytta på sig. Trafikverket tar bort det som är skadat och återställer med nya stöd och mäter in plattformen så att den ligger rätt igen. Arbetet kommer att pågå i cirka fyra veckor. Trafikverket vill störa så lite som möjligt och därför planeras ett mer omfattande arbete på plattform ett till sommaren när det är färre som reser.

Under tiden arbetet pågår flyttas all trafik från spår 1 till spår 2. Detta medför förseningar i tågtrafiken. Hastigheten sänks på spår 2 till 70 kilometer i timmen.

Arbetet innebär även att bommarna på plankorsningen vid Variagatan / Salstagatan söder om stationen kommer att var nedfällda längre tid än vanligt då tågen kör med sänkt hastighet.

Trafikverket strävar efter att arbeten ska störa så lite som möjligt, men eftersom det är stora maskiner som transporterar material till och från arbetsområdet kommer buller förekomma.