Nu startar höstens arbete på Österlenbanan

Under hösten påbörjas etapp två av det stora förbättringsarbete Trafikverket gör på Österlenbanan. Foto: Trafikverket

Under hösten påbörjas etapp två av det stora förbättringsarbete Trafikverket gör på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn, samt Ystad bangård. Under hösten slutförs också ombyggnaden av Ystad bangård. Trafikverket bygger en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs.

Dessutom byggs en ny plattform i Simrishamn, där spåren också rustas upp. Samtidigt tillgänglighetsanpassas stationerna i Tomelilla och Simrishamn så att fler ska kunna resa självständigt på ett tryggt sätt. När Trafikverket är helt klara, i slutet av 2022, får man en robustare järnväg med mindre störningskänslighet.

Arbetets omfattning gör att tågtrafiken behöver stängas av på sträckan Svarte – Ystad – Tomelilla – Simrishamn. Tågtrafiken ersätts med buss till och från Svarte. Skånetrafiken ansvarar för ersättningstrafiken under avstängningen.

När höstens arbete på Österlenbanan är klart kvarstår en sista avstängning i slutet av 2022. Då kommer inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn att genomföras. Därefter tas mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn i bruk.