Infrakraft byter växlar på Västra stambanan

Infrakraft är den entreprenör som kommer att utföra arbetet på Västra stambanan. Foto: Trafikverket

Till våren bygger Trafikverket fyra nya växlar på Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Infrakraft är kontrakterade att utföra arbetet. Infrakraft är den entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Växelbygget kommer att utföras till våren, och då främst under påskhelgen. Trafikverket återkommer med information om eventuella störningar i samband med det.

De nybyggda godsspåren genom Hallsberg är i full drift. Anläggningen ger ökad kapacitet och en järnväg som är mindre störningskänslig. Det skapar bättre förutsättningar för att tågen ska komma i tid.