Produktionen i full gång på sträckan Dunsjö–Jakobshyttan

Infrakraft Sverige bygger järnvägen mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Foto: Trafikverket

Det är Infrakraft Sverige som bygger järnvägen mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Trafikverket är uppdragsgivare till ett fem kilometer långt dubbelspår - 2,5 i nysträckning och 3 kilometer längs med nuvarande spår. Man ska också bygga en 260 meter lång tunnel. Inom projektet ryms även bygg- och servicevägar samt bullerskyddsvallar och -skärmar.

x

Bild 1: Bilden är tagen på norra förskärningen, med sjön Skiren i bakgrunden. På bilden ser vi hur de sprängda massorna krossas och sedan lastas ut med dumprar från den blivande förskärningen. Längre bort skymtar projektets bodetablering där Trafikverket har sitt platskontor tillsammans med entreprenören Infrakraft.

x

Bild 2: Här kan vi se det södra tunnelpåslaget, där tunneln ska sprängas. Den kommer att bli 260 meter lång. De rosa markeringarna på den ca 25 meter höga bergsväggen är markeringar för förstärkningsbult, som borras in och gjuts fast i berget för att göra det stabilare. Vi planerar att starta tunnelbygget under oktober.

x

Bild 3: Bilden är tagen söderut, i höjd med naturreservatet i Runsala, som på bilden är på höger sida av spåret. Entreprenören har börjat ta bort vegetationen inför det kommande dubbelspåret och den serviceväg som kommer att löpa längs järnvägen.