Ängelholms stationsområde uppgraderas

Resenärer får säker övergång på Ängelholms station. Illustration: Sweco

Bygget av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg pågår för fullt. Utbyggnaden kräver en rad åtgärder längs vägen. Nu har turen kommit till Ängelholms stationsområde.

Mellan Ängelholm och Kattarp placeras det nya spåret på västra sidan av befintligt spår eftersom det minimerar intrången i Kattarp. I samband med detta görs stationen i Ängelholm om för att anpassas. En ny gångbro över spåren, en ombyggd gång- och cykelpassage och en ny järnvägsbro är några av åtgärderna.

I stället för att korsa spår 1 och 2 ska resenärerna efter ombyggnaden få en säker övergång i form av en gångbro med hiss och trappor. Det arbetet påbörjades i april men har varit stillastående i väntan på nuvarande tågstopp. 

– Nu har vi börjat med något som kallas skivstöd, som är grunden för bron. Det är förberedande arbeten i väntan på att få bygglovshandlingarna godkända hos kommunen, säger Dragan Petrovic, projektledare på Trafikverket.

Det handlar alltså om betongarbete – fundament och pelare – som kan göras redan nu.

– Sen kommer vi att bygga en inklädd stålbro. Det bygget görs på plats i anslutning till detta, med början i januari, säger Henrik Andersson, produktionschef på Skanska.

Själva bron lyfts på plats vid nästa tågstopp som sker i påsk nästa år. När bron är på plats färdigställs hissar och trappor. Hela arbetet beräknas vara klart i maj 2022.

För att bättre matcha dagens standard byggs även stationens mittplattform om.

– Ytan lutar ut mot spåret så vi ska vända på fallet. Vi gör också nya perrongelement med asfalt och plattor. Så som man bygger perrong nu för tiden, säger Henrik Andersson.