Första steget mot nya stambanor taget

Med godkända miljökonsekvensbeskrivningar kan Ostlänken genom Södertälje och Trosa gå vidare till granskning. Foto: Trafikverket

Med godkända miljökonsekvensbeskrivningar kan Ostlänken genom Södertälje och Trosa gå vidare till granskning av järnvägsplanerna Miljökonsekvensbeskrivningarna, som förklarar den påverkan som den nya järnvägen innebär för bland annat skyddade arter, ekologi och kulturmiljö, är viktiga handlingar i planeringen av en ny järnväg, som beskriver hur vi inverkar på landskapet och dess förutsättningar, och vilka åtgärder Trafikverket vidtar för att minimera påverkan.

Linda Abrahamsson, delprojektledare för Ostlänken genom Södertälje och Trosa.

Linda Abrahamsson, delprojektledare. 

– Att vi har miljökonsekvensbeskrivningar som länsstyrelserna godkänt är goda nyheter, det innebär att vi kan gå vidare i processen och ställa ut järnvägsplanerna för granskning, säger delprojektledaren Linda Abrahamsson.

– Det är det sista steget i vår planläggningsprocess. Våra plankartor, vår planbeskrivning och andra handlingar ställs ut så att både allmänhet och andra myndigheter och organisationer kan läsa dem och komma med sina synpunkter. När vi sedan tagit dessa synpunkter i beaktande kan vi gå vidare och lämna in järnvägsplanerna för fastställande, säger Linda Abrahamsson.