Utredningen av urspårningen i Häggvik klar

Det urspårade godståget vid Häggviks station. Foto: Trafikverket

Trafikverkets olycksutredning av urspårningen i Häggvik visar att den direkta orsaken till urspårningen är svår att fastställa, rälsbrottet som uppstod kan ha orsakats av flera samverkande faktorer. Däremot fanns det rälsfel på järnvägssträckan i Häggvik som inte dokumenterats och följts upp enligt gällande rutiner vilket inneburit en försämrad kontroll över anläggningen samt över rälsfelen och dess spridning.

– Det har funnits vissa brister i våra rutiner som har lett till att rälsfelen inte följts upp och åtgärdats enligt gällande krav. Efter olyckan har Trafikverket därför vidtagit ett antal förebyggande åtgärder för att förhindra att något liknande ska kunna inträffa igen, säger Stefan Lindgren, avdelningschef på Trafikverket.

Trafikverkets olycksutredning visar att rälsfelen på den aktuella sträckan upptäcktes vid den ultraljudskontroll som genomfördes 2020. Då krävdes inga åtgärder eftersom anmärkningarna inte kategoriserades som säkerhetsfarliga. Vid den efterföljande säkerhetsbesiktning som genomfördes gjordes samma bedömning vilket förklarar varför rälsfelen inte åtgärdats.

Utredningen visar dock att det funnits vissa brister i dokumentation och uppföljning av rälsfelen som gör att regelverk och återrapportering måste ses över. Den kalla väderleken, cirka 10 -11 minusgrader, kan också ha varit en bidragande faktor då kylan gör rälen sprödare och kan ha försvagat rälen vid urspårningstillfället.

Det var natten till den 11 februari som ett godståg spårade ur vid Häggviks station. Inga personer kom till skada vid urspårningen och det fanns inget farligt gods ombord. Däremot orsakade urspårningen stora skador på anläggningen då närmare tre kilometer spår med räls, sliprar samt flera växlar fick bytas ut. Urspårningen fick även stor påverkan på tågtrafiken.

– Vi har nu gått igenom och uppdaterat våra rutiner för åtgärder och återrapportering och vi kommer också att följa upp samtliga återrapporterade rälsfel i anläggningen, säger Stefan Lindgren.

Orsaken till godstågets urspårning i Häggvik utreds även av Statens Haverikommission. Deras utredning förväntas bli klar till årsskiftet.