Varbergstunneln över en miljard dyrare

Arbetstunnel och servicetunnel under Stadshotellet i Varberg. Foto: Trafikverket

Kostnaderna för Varbergstunneln höjs med 1,1 miljarder kronor, vilket innebär att totalkostnaden hamnar på 6 miljarder kronor, enligt 2015 års prisnivå. Bakgrunden är att förutsättningarna blivit tydligare och bättre kartlagda i och med att projektet fortskrider, enligt projektchef Mathias Wärja vid Trafikverket.

 

– Vi har fått ändra byggmetoder och tekniska lösningar utifrån det som gäller nu, bland annat gör entreprenören Implenia bedömningen att bergets kvalitet är sämre än det de planerade för initialt, uppger Wärja i ett pressmeddelande.

– Ändrade byggmetoder i kombination med ökade råvarupriser på exempelvis stål och betong har också ökat prognosen för kostnaderna, fortsätter han.

Kostnadsökningen finansieras inom ramen för nationell plan, vilket innebär att medfinansiärerna Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen inte berörs.