Internationell kritik mot upphandlingen av nattågstrafik till Hamburg

Det blir SJ som ska köra nattåg till kontinenten. Foto: SJ

Det meddelades nyligen att den svenska statliga operatören SJ ska köra nattåg till Hamburg. Anslutningen upphandlas genom Sverige och Danmark i en Public Service Obligation. Men detta kunde inte uppnås för Tyskland. PSO:er riktar sig mot sträckor som är olönsamma på en fri marknad, men där det finns en socialt önskvärd fördel med att göra transporter tillgängliga.

Trafikverket drog slutsatsen att det är svårt att göra nattågstjänster lönsamma och den föreslagna trafiken bedöms behöva offentligt stöd, åtminstone på kort sikt.

– En PSO är dock inte det enda sättet att en regering kan stödja och investera i bättre järnvägsförbindelser. Till exempel genom att driva på för förbättrade icke-diskriminerande villkor som sänkta banavgifter som tågoperatörerna och ge rättvis tillgång till rullande materiel och dess finansiering, säger Nick Brooks, generalsekreterare för AllRail i ett uttalande till Railtech.

Lobbygruppen AllRail, som representerar icke-statliga privata operatörer, är emot det subventionerade nattåget.

– En direktupphandling ger ingen riktig konkurrens och främjar inte innovation. Vi står för en öppen marknad och rättvis konkurrens. Försök att uppnå kommersiellt gångbara nattåg först och främst innan du tar till en allmän tjänst. 

Enligt Brooks är detta det enda sättet att undvika att vi hamnar i fallgroparna, med monopol och andra konkurrenshämmande strukturer som har lett till nedgång av nattåg som vi upplevde på 90- och 00-talen.

– Tyvärr är modellen som Trafikverket har antagit samma misslyckade modell för direkt subvention till etablerade företag som vi såg under tidigare decennier. Dessutom vi vet inte om det finns någon garanti för att SJ inte kommer att använda subventionen som erhållits för andra delar av verksamheten eller för något av deras andra nattåg.

Uppdraget för nattåget bygger på ett avtal mellan regeringen, Centerpartiet och Liberala partiet. En av Trafikverkets skäl för en direktupphandling är att det skulle vara det snabbaste sättet att förverkliga nattåget.

"Det enklaste sättet för en snabb start av trafiken skulle vara att skaffa en operatör som själva tillhandahåller rullande materiel", säger Trafikverket i ett uttalande. Det fanns inga bud på rutten från Malmö till Bryssel.