Persontågens punktlighet vänder uppåt

I augusti nådde 77 837 av 83 028 persontåg sin slutstation i tid. Foto: Trafikverket

Årets sista sommarmånad vände persontågens punktlighet uppåt när 77 837 av 83 028 framförda persontåg nådde sin slutstation i tid. Den enskilt mest påverkande händelsen under augusti var skyfallen över Gävleborg och Dalarna.

När augusti kan summeras visar persontågstrafiken på en dubbelt positivt trendkurva. Samtidigt som punktligheten var den näst bästa för en augustimånad sedan 2001 avgick också fler persontåg än någon augustimånad tidigare. Totalt gjorde persontågen 888 911 stopp för av- och påstigande längs Trafikverkets 14 200 kilometer järnvägsspår.

– Efter sommaren är det på nytt många människor som är beroende av en fungerade järnväg för att få vardagen att gå ihop. Att vi nu efter en intensiv banarbetssommar kan visa både en hög tillgänglighet i form av ett stort antal avgångar och en allt bättre punktlighet är förstås mycket glädjande. I synnerhet har trafiken i våra tre storstadsområden rullat på mycket bra med få störningar säger Roberto Maiorana, chef Verksamhetsområde Trafik

Sett till enskilda dagar under månaden var punktligheten över 95 procent 8 dagar, mellan 90 och 95 procent 22 dagar och under 90 procent 1 dag. Det högsta punktlighetsutfallet för en enskild dag blev 96,7 procent, en notering som lördagarna 7, 21 och 28 augusti hade gemensamt. Lägst punktlighet hade torsdag 19 augusti med 89,2 procent då 2 705 av 3 031 framförda persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Översvämmade spår i Gävleområdet tillsammans med ett större växelfel vid Odenplan var anledningen till att punktligheten inte tog sig över 90 procent.