Trafikverket planerar för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall

Trafikverket utreder för dubbelspår på Ostkustbanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Den 22 mil långa sträckningen är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Sträckan Dingersjö – Sundsvall är en etapp i dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan. Sträckan är cirka 14 kilometer lång och har finansiering med planerad byggstart 2024.

Byggnationen delas upp i delsträckorna Dingersjö – Kubikenborg och Kubikenborg – Sundsvall C. Varje utbyggd etapp till dubbelspår kommer att bidra till att restiderna kortas och till en robustare järnväg med minimal risk för störningar. Det möjliggör för ökade resor och transporter på järnväg och för en positiv samhällsutveckling.  

– Vi har delat upp byggnationen av dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall i två etapper, Dingersjö - Kubikenborg och Kubikenborg - Sundsvall C. Nu bjuder vi in till samråd för den nordligaste etappen som sträcker sig från Fridhemsgatan fram till Sundsvalls Centralstation, berättar projektledare Thomas Gauffin.