Genombrott i järnvägstunneln i Åkarp

Ett tunnelgenombrott är alltid en speciell händelse i ett byggprojekt. Foto: Trafikverket.

Nu har ett genombrott gjorts i järnvägstunneln som byggs i Åkarp. Grävmaskinerna bröt igenom i tunneln cirka 300 meter in från den södra delen. Efter årsskiftet kan spåren börja byggas genom Åkarp och i tunneln.

Sedan i våras har grävmaskinerna sakta men säkert grävts sig in i tunneln. Utgrävningen startade i den södra delen av tunneln och sedan i början av sommaren har också grävarbetet skett från den norra tunnelmynningen.

Grävarbetet har varit komplicerat eftersom det är ganska trångt i tunneln. Det är knappt att lastbilarna som kör ut lermassorna kunnat vända inne i tunneln. Dessutom är det stödpelare i mitten som försvårar transporter och utgrävningen.

x

När hela tunneln har grävts ur har cirka 85 000 kubik massor körts ut ur tunneln. Foto: Trafikverket

Ett tunnelgenombrott är alltid en speciell händelse i ett byggprojekt, en milstolpe som tydligt visar på framdrift. Tunneln har byggts med en speciell metod. Väggar och mittstöd har gjutits direkt i marken och tunneltaket har gjutits direkt på marken. Därefter har själva tunneln grävts ut. Det kallas på byggspråk ”top-down”.

x

Tunnelmynningen i den norra delen av tunneln i Åkarp. Foto: Trafikverket

– Metoden har sparat både tid och resurser i projektet jämfört med om vi skulle ha byggt tunneln i ett öppet schakt. Mer jordmassor hade behövt hanteras, mer spont hade behövt slås i marken och mer ställningar och gjutformar hade krävts. Så det här är lite av en bekräftelse på att vi valt rätt metod och att vi håller tidsplanen, säger Lena Hägg, Trafikverkets biträdande projektledare i Fyrspåret.