Järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum klar

Nu har järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum vunnit laga kraft. Bild: Trafikverket

Dagens järnvägsstation i Nyköping har begränsad kapacitet för framtidens tågtrafik och behöver rustas upp. Nu har järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum vunnit laga kraft. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna påbörja byggnationen.

– Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Att järnvägsplanen vunnit laga kraft innebär att vi nu har rätt att ta marken i anspråk och utforma järnvägen i enlighet med planen. Det är ett viktigt steg på vägen i arbetet för ett nytt, modernt resecentrum, säger Jonas Nimfelt, projektledare.

Ostlänken inom Nyköpings kommun är indelad i fem järnvägsplaner, och planen för Nyköpings resecentrum har kommit längst. Tillsammans med vår konsult, och i samverkan med Nyköpings kommun, pågår också arbete med att skapa bra förutsättningar för byggskedet. Trafikverket arbetar med att ta fram bygghandling och genomför förberedande arbeten inom området för nya resecentrum.

När Nyköpings nya resecentrum står klart blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att man ska kunna resa tryggt och smidigt. Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager ska bidra till ökad kapacitet.