Nu startar spårbytet Gävle–Söderhamn

Spårbyteståg vid ett tidigare spårbyte. Fotograf Kerstin Ericsson

Ett intensivt arbete startar nu med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Det 40 år gamla spåret har gjort sitt och nu är det äntligen dags för en ordentlig upprustning. Förutom sex mil nytt spår blir det även flera nya, moderna växlar med värme och snöskydd. Resultatet kommer att bli en mer stabil och punktlig järnväg där tågen går tystare och komforten för resenärerna ökar.

– När allt är klart minskar den överhängande risken för störningar, och det gör att vi kan möta efterfrågan på klimatsmarta resor och transporter på järnvägssträckan för många år framåt, säger Adam Larsson, projektledare på Trafikverket.

Att byta spår är en stor teknisk apparat som kräver omfattande resurser när det gäller maskiner och personal. Spårbyteståget som används lägger inte bara ny räls, utan även nya sliprar och ny makadam (krossad sten). På en dag läggs ungefär en kilometer nytt spår.

I början av augusti anländer det 850 meter långa spårbyteståget till Ljusne.Efter ett par veckor kör det ner till Strömsbro i Gävle för att sedan gå norrut. Arbetet startar i augusti och avslutas i mitten av november. Eftersom arbetet pågår dygnet runt kommer tågtrafiken mellan Gävle och Söderhamn att ersättas med bussar eller med tåg som leds via en annan väg. Resorna beräknas ta 30–45 minuter längre tid än vanligt.

– Det är fullt möjligt att resa, pendla och transportera trots tågstoppet. Restiden mellan Gävle och Söderhamn blir längre och tidtabellerna blir annorlunda. Men X-trafik och SJ har i upplägg och tidtabeller gjort det möjligt att resa i stort sett som vanligt under tiden, säger Adam Larsson.