Trafikverket presenterar planerna för dubbelspårssträckan Dingersjö - Kubikenborg

Dubbelspårssträckan mellan Dingersjö och Kubikenborg är en av två delsträckor i utbyggnaden av dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall C. Foto: Trafikverket

Nu presenterar Trafikverket handlingarna för utbyggnaden till dubbelspår på Ostkustbanan, delsträckan Dingersjö - Kubikenborg. Dubbelspårssträckan mellan Dingersjö och Kubikenborg är en av två delsträckor i utbyggnaden av dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall C.

– Sträckan omfattar cirka 10 kilometer dubbelspår med flertalet nya broar och en cirka 900 meter lång tunnel genom berget i Vaple, säger Thomas Gauffin, projektledare på Trafikverket.

– Under samrådet berättar vi var järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan det får, säger Thomas.

Samråden gör det möjligt för Trafikverket att inhämta information om förutsättningarna längs sträckan och förbättra föreslagen lösning. Informationen kan exempelvis beröra miljö, landskap, geoteknik, avvattning, trafik och väg.

Under september planerar Trafikverket att bjuda in till samråd för den andra delsträckan mellan Kubikenborg och Sundvall C. Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra Skandinavien genom Norrland och till södra Sverige och EU.