Trafikverket bygger mötesspår och planskild korsning i Väse

Skiss över hur området runt järnvägsstationen kommer se ut efter ombyggnation. Skiss Trafikverket/WSP

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, en planskild korsning, i Väse. Byggstart sker under sommaren. Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm-Karlstad-Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika.

Den planskilda korsningen som ska byggas i Väse betyder att gång-, cykel- och biltrafik leds i en passage under järnvägen. Det innebär i sin tur en säkrare trafikmiljö i Väse och möjlighet till utveckling av centrala Väse.

Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlängs befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad.