Dubbelspårsutbyggnaden Hallsberg - Degerön består av fem mil med varierande förutsättningar

Järnvägen mellan Hallsberg och Degerön går genom skog, i öppen terräng och genom samhällen. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. Ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön består av flera delprojekt
som befinner sig i olika skeden. Inne i Hallsberg har Trafikverket byggt dubbelspår mellan rangerbangården och Västra stambanan. Söderut bygger man både längs den nuvarande järnvägen och i nysträckning.

x

De nybyggda godsspåren genom Hallsberg är i full drift. Foto: Trafikverket

Förutsättningarna är minst sagt varierande. Järnvägen går genom skog, i öppen terräng och genom samhällen. Trafikverket bygger två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, och 33 broar av olika storlekar.

Två av sex delsträckor är klara: Stenkumla–Dunsjö och Jakobshyttan. På sträckan Dunsjö–Jakobshyttan har vi sedan några månader entreprenören Infrakraft på plats i Mariedamm. Snart är det byggstart även på den allra sydligaste sträckan – Jakobshyttan–Degerön.