Triangelspåret i Bergsåker kopplas samman

Nu kopplas triangelspåret i Bergsåker ihop. Foto: Trafikverket

Nu kopplas triangelspåret i Bergsåker ihop. Resultatet blir en mycket smidigare och enklare tillvaro för de som använder järnvägen.

– Vi är snart i mål med den här etappen. Nu kan vi fokusera på projektet i Maland med ny anslutning av Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn, säger Trafikverkets projektledare Håkan Åberg.

Mittbanan mot Jämtland och Ådalsbanan mot Kramfors går idag parallellt ut från centralstationen i Sundsvall. I de västra delarna av Sundsvall delar sig spåren och Ådalsbanan viker av norrut mot Timrå medan Mittbanan fortsätter västerut mot Östersund. 

För tåg som färdas västerifrån på Mittbanan och ska norrut på Ådalsbanan, främst timmertransporter, innebär denna utformning att tågen måste gå in mot Sundsvall för att göra en så kallad lokrundgång, man kopplar loss loket och flyttar det till den andra änden av tåget för att kunna byta färdriktning.   

Den här proceduren måste också göras vid färd i motsatt riktning och resultatet har blivit ett mycket omständligt förfarande. Tågen har gjort lokrundgången i Nacksta och där blockerat spåren för andra tåg, vilket medfört att kapaciteten på banorna har minskat. I de fall de behövt gå ända in till containerterminalen på stationsområdet i Sundsvall har den extra resan medfört bomfällningar i city.

– Att bygga om den här delen av järnvägen så att vi effektiviserar transporterna och ökar tillgängligheten på spåren har diskuterats länge och varit efterlängtat. Nu går vi i mål med projektet i Bergsåker och det känns riktigt bra, säger Håkan Åberg.

Sedan 2014 har nästan 550 miljoner kronor använts för att färdigställa triangelspåret som gör det möjligt att svänga in på Ådalsbanan direkt från Mittbanan och vice versa.

Källa: Byggplats/Trafikverket