Ny järnvägsbro byggs för dubbelspåret i Ängelholm

Järnvägsbron är en del av vägen mot dubbelspår mellan Ängelholm och Maria. Foto: Trafikverket

Den gamla järnvägsbron över Sibirienvägen ska rivas och ersättas av en ny, för att rymma dubbelspår. Samtidigt får Sibirienvägen en ny sträckning. Bygget av järnvägsbron över Sibirienvägen är ett steg på väg mot dubbelspår som byggs mellan Ängelholm och Maria och som beräknas vara klart att öppna för trafik i december 2023. Den nya järnvägsbron i södra Ängelholm påbörjades i februari i år och kommer att pågå fram till i höst.

– Vi har börjat med armering och formning av bottenplattan, säger Dragan Petrovic, projektledare byggnadsverk på Trafikverket.

Den bro som finns där i dag har bara plats för enkelspår. Därför behövs en bredare bro. Man kommer också att göra den nya bron högre för att större fordon ska kunna passera på vägen under. I dag är frihöjden 3,60 meter men den nya bron blir 4,70 meter, vilket är standardhöjd i dag. Den nya järnvägsbron blir en så kallad plattramsbro och kommer att placeras cirka 20-25 meter längre norrut än den befintliga.

Men än dröjer det innan järnvägstrafiken påverkas. Bron byggs nämligen vid sidan av järnvägen och lanseras, det vill säga skjuts på plats, när den är färdig. En tillfällig väg finns att användas under tiden fram till den nya bron är plats. 

– Den största fördelen med det är att trafikpåverkan blir minimal, säger Dragan Petrovic.

Ett planerat tågstopp krävs dock för att kunna färdigställa arbetet. Det är då som lanseringen av bron sker och spåren färdigställs. Först när den nya bron är på plats och färdigställts rivs den gamla bron. En tillfällig väg kommer att finnas till att den nya bron är på plats hösten 2021

– Efter det kan spåren öppnas för trafik igen, men dubbelspåret tas inte i drift förrän i december 2023.