Stora trafikstörningar vid utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Arlöv

Motorvägsbron som nu ska lanseras i trafikplats Alnarp är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund till fyra spår. Foto: Trafikverket

Sedan hösten 2017 pågår ombyggnaden av järnvägen mellan Arlöv och Lund. Två spår ska bli fyra för att öka kapaciteten på sträckan. För att få plats med de nya spåren har Trafikverket behövt byta ut de tre motorvägsbroarna för E6 vid trafikplats Alnarp. I den kommande avstängingen ska den sista, och tyngsta, bron skjutas på plats.

– Vi gjorde en likadan avstängning 2018 och då gick allt bra. Men det är viktigt att komma ihåg att det också denna gång är en av de mest omfattande vägavstängningarna som Trafikverket har genomfört, sett till hur många fordon som påverkas. Dagligen passerar cirka 55 000 fordon genom Trafikplats Alnarp. Dessa fordon ska ledas om till andra vägar i regionen, vilket ställer stora krav på planering av omledningar och beredskap för det oförutsedda, säger Göran Holmberg, Trafikverkets verksamhetssamordnare på trafikledningen.

Avstängningen kommer att påverka trafiken på alla vägar i sydvästra Skåne. Att leda om trafiken är ett jättepussel som planerats i samarbete med många aktörer både inom och utanför Trafikverket, exempelvis Skånetrafiken, sjukvård, länsstyrelsen, räddningstjänst och polis. Omledningsvägar och alternativa vägar skyltas med ett 150-tal skyltar  

– Vi vill vara tydliga med att den som ger sig ut på vägarna under den här perioden trots vårt förberedande arbete behöver räkna med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Göran Holmberg.

Under vintern har den nya bron byggts vid sidan om motorvägen, och parallellt har själva lanseringen av bron planerats i detalj. Tidplanen är snäv och inget får gå snett, riskhanteringen är mycket viktig. Ett exempel är att den utrustning och de maskiner som krävs under de mest kritiska momenten finns i dubbel uppsättning så att ett haveri inte ska fördröja arbetet.

Bron väger 8 800 ton och det blir Sveriges hittills tyngsta lyft i samband med en brolansering. Det här blir en stor utmaning men vi är väl förberedda och har många duktiga medarbetare som kommer att jobba skift dygnet runt under hela avstängningen för att vi ska få allt på plats, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Lund-Arlöv, fyra spår.