Trafikverket arbetar med spårriktning i Olskroken

Den här maskinen har tidigare använts i Olskroken för att rikta spår. Foto: Trafikverket

Trafikverket kommer att arbeta med spårriktning och makadamisering av spår 91 vid  Olskroken. Man behöver jobba med spårriktning och utläggning av makadam som en extra åtgärd för att få de nybyggda spåren i exakt rätt position. 

Trafikverket har genomfört spårriktning många gånger under detta projekt så ljudet torde inte vara obekant för omgivningen. Man kommer att arbeta snabbt och använda de möjligheter som finns för att dämpa omgivningsbuller.