Getingmidjan stängs av för underhålls- och reparationsarbeten

Avstängningen påverkar fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm Central söderut. Foto: Trafikverket

Under Kristi Himmelsfärdshelgen stänger Trafikverket av Getingmidjan för att utföra arbeten längs sträckan. All tågtrafik är då avstängd mellan Stockholm Central och Stockholm Södra.

Trafikverket genomför arbeten dygnet runt längs hela sträckan. Man kommer bland annat att justera kontaktledningsskenor och spår och fortsätter att färdigställa gång- och cykelbron på Norrström samt installera inklädnad längs den västra sidan av järnvägsbron.

Betongarbeten på brostöden fortsätter likaså. I Söderström arbetar Trafikverket vidare med att åtgärda betongskador på det vattenförlagda brostödet närmast Munkbrohamnen. Detta är några av de arbeten som utförs under avstängningen. Efter denna avstängning kommer tågen att kunna köra med högre hastighet genom växlarna.

Avstängningen påverkar fjärr- och regionaltåg till och från Stockholm Central söderut. Fjärr-och regionaltåg som påverkas vänder på stationerna Stockholms södra respektive Flemingsberg. Pendeltågen fungerar som ersättningstrafik.