Trafikverket bygger nytt järnvägsspår vid Ängelholms station

Trafikverket utför ett antal arbeten kring Ängelholms station. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger ett nytt järnvägsspår på Ängelholm station. Det nya dubbelspåret längs sträckan börjar växa fram. Under arbeten på Ängelholm station  kommer tågtrafiken under vissa datum att stängas av på sträckorna  Helsingborg-Förslöv och Helsingborg-Laholm.

Trafikverket genomför årets andra tågstopp för att kunna utföra en samling mindre och större åtgärder för att det ska vara möjligt att bygga ut järnvägen till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.

Ett nytt järnvägsspår byggs söder om Ängelholm station när spår 1 är avstängt. Det nya järnvägsspåret kopplas in senare under hösten 2021.

Två spårväxlar byts ut på övergången mellan perrongerna. Övergången på järnvägen stängs under arbetets gång och de gamla växlarna lyfts bort och ersätts med nya, som lyfts på plats med hjälp av en mobilkran som är placerad vid busshållplatserna på stationen. 

Arbeten med kontaktledning, bryggor och fundament genomförs i stationsområdet under samma tidsperiod som växelbytet ovan.  Övergången på järnvägen flyttas några meter söderut och plattformen vid spår 1 justeras i höjd och anpassas för att få plats med nya växlar.