Tågstopp mellan Malmö och Lund

Det blir tågstopp mellan Malmö och Lund då två nya järnvägsbroar lanseras vid Klostergården. Foto: Trafikverket

Tågtrafiken mellan Malmö och Lund stoppas när två nya järnvägsbroar lanseras vid Klostergården i Lund. Bussar ersätter persontrafiken på sträckan. I samband med järnvägsutbyggnaden mellan Malmö och Lund byggs en ny station vid Klostergården i Lund. Två nya järnvägsbroar skjuts in i banvallen vid Klostergården. Under arbetet stoppas järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund.

Stoppet innebar att all tågtrafik norrifrån stannar och vänder i Lund, nästan all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är Pågatåg från Ystad och Trelleborg som kommer att köra till Burlöv, Åkarp och Hjärup, där de vänder. Ett annat undantag är en del godstrafik, något nattåg och de Pågatåg som körs på Lommabanan mellan Malmö och Kävlinge/Helsingborg.