Getingmidjans näst sista avstängning genomförd

Gång- och cykelbron där arbetet utfördes. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket avslutat Getingmidjans näst sista avstängning, och nu går tågen som vanligt igen. Under denna helgavstängning utförde vi en rad olika arbeten, exempelvis slipade vi spåren på Norrströmsbron och monterade nöd- och normalbelysning i Södertunneln. Getingmidjans sista avstängning äger rum i maj.

Bilderna nedan visar några av de arbeten Trafikverket utförde under avstängningen:

Bytte temporära kontaktledningsstolpar över spåret
Byte av KTL stolpe_750x230px.jpg

Installerade torrörsystem i Södertunneln. Torrör är rör för brandskydd som fylls med vatten och där vattenposter kan kopplas påInstallation av Torrörsystem södertunnel_750x230px.jpg

Installerade lager på gång- och cykelbron över NorrströmInstallation lager GC-bro_750x230px.jpg

Installerade elskydd till spåretInstallation elskydd RH_750x230px.jpg

Slipade spåren på NorrströmsbronHelg v7 preventiv slipning 2_750x230px.jpg