Trafikinformationen till tågresenärer får godkänt

Allt bättre kundnöjdhet med Trafikverkets trafikinformationen vid förseningar. Foto: Trafikverket

Trafikverkets arbete med att utveckla en snabbare och tydligare trafikinformation fortsätter. Den senaste resenärsundersökningen visar att tågresenärer är mer nöjda än någonsin med trafikinformationen vid förseningar.

Trafikverket genomför tre gånger per år en undersökning för att ta reda på hur nöjda resenärer är med trafikinformationen, både på stationerna och ombord på tågen. I den senaste mätningen noterades den högsta siffran hittills när 74 procent av resenärerna var neutralt inställda till eller nöjda med den information de fick på skyltar och i utrop, i väntsalar och på perronger, vid förseningar.

– Det är såklart glädjande med en toppnotering, men framförallt visar resultatet att vi inom järnvägsbranschen är på rätt väg i utvecklingen för att resenärer ska få en mer tillförlitlig trafikinformation och kunna använda sin tid på bästa sätt, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik, på Trafikverket.

Trafikverket driver utvecklingen av trafikinformationen tillsammans med järnvägsföretagen för att genomföra förbättringar, bland annat genom den handlingsplan som togs fram under förra året på uppdrag av regeringen. Samtidigt involveras resenärer i utvecklingen i en allt större utsträckning, vars synpunkter då ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nyligen gick Trafikverket även ut med en forskningsutlysning som syftar till att engagera fler aktörer att skapa nya lösningar som bidrar till att trafikinformationen blir snabbare och mer användbar.
        
– Vi vet vad som behöver göras och vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att förbättra trafikinformationen, speciellt vid förseningar. Vi är inte nöjda förrän ännu fler resenärer är det, säger Roberto Maiorana.