Positiv resultatutveckling för Infranord

Resultatet beror bland annat på en tillväxt i det norska dotterbolaget. Foto: Infranord

Det går allt bättre för Infranord som visar upp svarta siffror.

– Den positiva resultatutvecklingen beror bland annat på en tillväxt i vårt norska dotterbolag. Effektiviseringen av Infranord Maskin har också bidragit till det förbättrade resultatet. Koncernen har levererat på den handlingsplan som beslutades om för 2020 och vi fortsätter att fokusera på säkerhet och lönsamhet, säger Infranords vd Henrik Löfgren.

Orderingången under året var 4 090 (3 992) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 9 (-65) miljoner kronor. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet har stärkts och uppgick till 1 130 (872) miljoner kronor.