Omtumlande år för Green Cargo

Under 2021 har Green Cargo påverkats av den globala pandemin. Foto: Green Cargo

Green Cargos viktiga roll i samhället har tydliggjorts än mer under året som gått. Företagets transporter är en förutsättning för att våra kunders gods ska nå sin mottagare till rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt skick och med minimal klimatpåverkan.

Även 2021 har till stor del präglats av den globala pandemin. Flera länder öppnade successivt upp under andra och tredje kvartalet, för att under årets sista kvartal återigen införa restriktioner. Händelseförloppet inom Green Cargo var inget undantag.

Utöver pandemin har bolaget påverkats av externa faktorer som exempelvis besvärliga väderförhållanden och brister i infrastruktur. Men året innehöll också mycket positivt där flera nya kundavtal slöts och investeringar i it-infrastruktur genomfördes parallellt med fortsatt fokus på säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Omställningen går i en rasande takt och det transportberoende näringslivets behov av energieffektiv och kapacitetsstark logistik är viktigare än någonsin. Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd och konkurrenskraft.

Många industrier ställer om för att kunna erbjuda fossilfria produktions- och värdekedjor. Varje ton minskade koldioxidutsläpp är av betydelse och svensk järnväg är en överlägsen logistikkomponent med sitt nästintill obefintliga klimatavtryck. Ett hållbart och väl fungerande godstransportsystem är avgörande för våra viktiga industriföretag och för Sverige som handelsnation.