Rekordhög tillförlitlighet för persontågen

Inom 15 minuter hade 97 procent av tågen kommit fram till sin slutstation. Foto: Trafikanalys

Statistiken om punktligheten på järnvägen visar på ytterligare ett år med hög tillförlitlighet för persontågen. Under 2020 var 93,5 procent av tågen i tid - vilket är den högsta noteringen hittills - i alla fall sedan 2013 när mätningarna startade. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2020 anlände 93,5 procent av alla planerade tåg anlände till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Siffran kan jämföras med drygt 91 procent 2019 och knappt 88 procent 2018. Resterande tåg var mer försenade eller ställdes in med kort varsel.

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör ungefär hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Nästan 96 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2020. Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen, men det är där den största förbättringen ses. Nästan 87 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket kan jämföras med drygt 79 procent året innan.

Statistiken visar också att de allra flesta förseningarna är små. Inom 15 minuter hade 97 procent av tågen kommit fram till sin slutstation kvartal 4 2020. De tåg som orsakade en stor påverkan för resenärerna, det vill säga de som ställdes in med kort varsel eller som var försenade i mer än en timme, utgjorde 1,9 procent av tågen.