Järnvägstrafiken når punktlighet över 90 procent

juli stå för ett trendbrott när det gäller punktligheten. Foto: Trafikverket

Under juli nådde 68 954 av 75 721 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Det gav en punktlighet på 91,1 procent – vilket är 1,8 procentenheter högre än i juni. Efter fem månader med en punktlighet under 90 procent kan juli stå för ett trendbrott då den punktliga tågtrafiken återigen passerade över till ”rätt sida” om strecket. Jämfört med månaden före så innebär det en förbättring av punktligheten med närmare två procentenheter.

– Det är glädjande att punktligheten vänder upp över 90 procent igen, samtidigt som vi under sommaren dessutom genomfört många banarbeten i spår över hela landet. Det handlar om att rusta upp och bygga ut för att skapa en mer punktlig järnväg – hela tiden med sikte på vårt gemensamma branschmål på 95 procent, säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef Verksamhetsområde Trafik.

Månaden var dock inte problemfri. Under några dagar mot slutet inträffade flera fel i elanläggningar, och skador på kontaktledningar på både Västra- och Södra stambanan. Boven var ovanligt höga temperaturer och flera blixtnedslag i anläggningen, vilket ledde till att många tåg blev försenade eller inställda. De här dagarna sjönk punktligheten en bra bit under 90 procent.

Under våren och försommaren har obehöriga i spår, så kallat spårspring, lett till många stopp och förseningar i tågtrafiken. Något som fortsatt även under juli.

– Att ta en genväg över spåren är livsfarligt och innebär dessutom många och långa stopp i tågtrafiken. Spårspringet beräknas påverka punktlighetssiffrorna med mer än en procentenhet i hela landet, säger Ann-Sofi Granberg.