Utreder placering av järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana

Ny järnväg ska byggas mellan Olofström och Blekinge kustbana. Karta: Trafikverket

Ny järnväg ska byggas mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn. Personal från Trafikverket genomför nu fältinventeringar och mätningsarbete, något som ska leda fram till en utredning. Om detta rapporterar Smålänningen.

Utredningen ska i sin tur utgöra grunden för den nya järnvägsplanen, som ska bli färdig under första halvåret. Planen ska leda fram till en placering av järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana.

Under årens lopp har Ikea och Volvo i Olofström lyft fram betydelsen av en sådan här, 59 kilometer lång järnvägsförbindelse.