Kollektivtrafiken i finländska Alberga ska knytas ihop

Kollektivtrafiken i Alberga ska knytas ihop med ett resecentrum likt det i Dickursby i sydfinländska staden Vanda. BILD: ARKKITEHTITOIMISTO HELIN JA CO OY

Den nya detaljplanen för finländska staden Albergas centrum siktar på att stadsdelen i framtiden bättre ska "knytas ihop" över järnvägen och den viktiga trafikleden Åbovägen.

Omfattande investeringar ska göras för att fräscha upp framför allt den delen av Alberga som ligger norr om järnvägen.

Alberga centrum i Esbo ska genomgå en förändring under de närmaste åren. En ny detaljplan har skissats för att utbudet av service och grönområden ska bli större. Det blir drygt 75 000 kvadratmeter mer areal i centrum.

Alberga är en stadsdel väster om Helsingfors med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde. Alberga är ett av fem stadscentra i Esbo (övriga är Esbo centrum, Hagalund, Mattby och Esboviken).

Alberga ligger bra till vad gäller transporter och är en viktig omstigningsstation mellan bussar och tåg på Kustbanan Åbo-Helsingfors. Också Åboleden, Ring I och Åbovägen, alla viktiga regionala trafikleder, passerar Alberga.

 

  •