Toppbetyg för ombyggnad av Sundsvalls Centralstation

Satsningen på ett nytt resecentrum i Sundsvall ska underlätta för ett hållbart kollektivt resande. Foto: SKIFU

De senaste årens ombyggnation och det omfattande trygghetsarbetet har gett resultat. Det visar en färsk enkätundersökning bland resenärer och besökare på Sundsvalls Centralstation. Enkäten, som genomförts av Axánd på uppdrag av SKIFU i början av 2022, visar på stora förbättringar inom samtliga uppmätta betygsområden. Totalbetyget 79 är en ökning med hela 28 poäng sedan 2019, då den förra mätningen gjordes.

– Huvudsyftet med satsningen på ett nytt resecentrum i Sundsvall var att underlätta för ett hållbart kollektivt resande och kunna möta framtidens behov. Det känner vi själva att vi har lyckats med och den här enkäten visar att resenärer och besökare på Sundsvalls Centralstation håller med om det, säger Niklas Säwén, kommunstyrelsens vice ordförande och ansvarig för trygghetsfrågor.

Ett annat syfte med projektet var att öka tryggheten på hela stationsområdet. Och även det arbetet har gett resultat. Totalbetyget för trygghet blir 78 – en ökning med 27 poäng.

– Vi har lagt stor vikt vid trygghetsfrågorna och har haft ett gränsöverskridande samarbete med bland andra olika kommunala verksamheter, polisen och Din Tur, säger Urban Simander, infrastrukturförvaltare på SKIFU.

– Det är så klart glädjande att få ett kvitto på att satsningarna har fallit väl ut, men enkäten blir också ett verktyg i vårt fortsatta arbete med att utveckla stationen, säger Urban Simander.