Dalabanan rustas för högre hastigheter

Dalabanan uppgraderas. Foto: Trafikverket

Trafikverket startar arbetet med att bygga om Säters resecentrum. Syftet är att öka säkerheten för resenärer samt att möjliggöra möten med längre tåg, upp till 630 meter.

– Detta projekt har haft en lång startsträcka men nu börjar vi med stormsteg närma oss byggstart, vilket innebär att projektet kan slutföras och ge de positiva effekter för tågtrafiken som vi utgår ifrån, säger projektledaren Riitta Pettersson.

Arbetet vid resecentrum innebär att den, idag, mycket smala plattformen eller perrongen i dagligt tal, breddas. Spåret som ligger närmast riksväg 70 flyttas i sidled och närmare riksvägen för att den nya perrongen ska få plats.
Säkrare och tillgängligare plattform

– Dagens plattform fyller inte på långa vägar de krav på tillgänglighet och säkerhet som vi ställer inom Trafikverket. Det gäller bland annat så kallade taktila stråk för synskadade som saknas, förklarar Riitta Pettersson.
Perrongen kommer att breddas samt förses med effektivare belysning, vindskydd av glas samt även tak.

– Dalabanan kommer att vara avstängd mellan Avesta-Krylbo och Borlänge under en tiodygnsperiod då ett antal olika åtgärder ska genomföras i såväl Hedemora som Säter. I Säter kommer vi bland annat att lansera den nya gång- och cykeltunneln samt bygga klart nya växlar, säger Riitta Pettersson.