Kompositbromsblock förändrar förutsättningar för tågtrafiken

ERTMS kan på längre sikt ge tidsvinster för godstrafiken. Foto: Trafikverket

En stor förändring för tågoperatörer är att EU ställer krav på en övergång till kompositbromsblock på tågen för att bland annat minska buller. Detta ska vara infört 2025 och innebär betydande investeringar för tågoperatörerna. Denna typ av bromsblock har sämre bromsverkan speciellt i vinterförhållanden. En följd är lägre hastigheter för tågtrafiken.

Godståg med sämre bromsförmåga får i ATC en reducerad hastighet på grund av att ATC har punktvis uppdaterad signalinformation med fasta försignalavstånd som säkerställer att tågen ska hinna bromsa i tid mot en stoppsignal. Med ERTMS sker kontinuerlig uppdatering av signalinformation till tåget. Det gör att tåget kan fortsätta att hålla full hastighet och inte behöver sänka hastigheten på samma sätt som med ATC.

Hur detta slår varierar beroende på vilka bromstal godståget har, men det kan till exempel innebära att ett tåg med lågt bromstal får reducerad hastighet till 80 km/h i ATC, medan det kan köra 100 kilometer i timmen i ERTMS. För ett godståg mellan Mjölby och Malmö kan en sådan hastighetshöjning innebära en teoretisk tidsvinst på 40 minuter om man inte tar hänsyn till andra tåg på banan. Den verkliga tidsvinsten blir mindre, eftersom godstågen ofta behöver stanna för att släppa förbi snabbare tåg, men en fördel är att skillnaden i hastighet mellan olika kategorier av tåg blir lägre. Det blir lättare för godstågen att ta sig fram mellan snabbare persontåg. 

På Trafikverket finns ett projekt där man försöker utjämna skillnaden mellan ATC och ERTMS, och minska problemen med kompositbromsblocken och ATC. Tanken är att nuvarande bromstabeller för ATC ska uppdateras för att minimera problemen med lägre hastigheter för tåg med låga bromstal. Och kommer att införas på större godsstråk bland annat på ScanMed Öst och Väst där ERTMS planeras. När detta är infört kommer skillnaderna mellan ATC och ERTMS reduceras för de flesta godståg. Men på grund av betydande investeringskostnader kommer inte detta att göras i hela järnvägsnätet. På sikt och i övriga delar av järnvägsnätet i Sverige innebär ERTMS en fördel för godstrafiken.

– Detta är trots allt en intressant aspekt av ERTMS som vi undersöker vidare, säger Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo.