Skånetrafiken kompenseras för förlorade biljettintäkter

Skånetrafiken har fått 469 miljoner kronor för att kompensera fallet i intäkter på grund av det låga resandet under pandemin. Foto: Skånetrafiken

Nu har Skånetrafiken fått det utlovade stödet för förlorade intäkter under första halvåret 2020. Stödet är välkommet men räcker inte på för att kompensera för hela årets förlorade intäkter. Totalt omfattar stödet tre miljarder kronor som har fördelats mellan Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter. Av dessa har Skånetrafiken fått 469 miljoner kronor vilket motsvarar fallet i intäkter under pandemins första månader. Syftet med det statliga stödet är att stödja kollektivtrafiken under coronapandemin för att se till att det kan köras tillräckligt många bussar och tåg för att undvika trängsel. Stödet gäller för förlorade biljettintäkter jämfört med 2019 mellan 1 mars och 30 juni.

– Det är det är glädjande att vi får full kompensation för månaderna mars till juni. Det kompenserar för våra förlorade intäkter i början av pandemin. Men vi kan också konstatera att det inte räcker för att kompensera för resten av året. Vi har fortfarande ett resande som ligger på ungefär hälften mot föregående år, säger Ulf Welin, tf trafikdirektör på Skånetrafiken.

Efter oktober var Skånetrafikens intäkter 996 miljoner lägre än budget. Nu hoppas man på att resandet återgår till normala volymer så fort pandemin klingar av. Det är en viktig förutsättning för Skånetrafikens ekonomi framöver.