Dalabanas projekt mellan Avesta och Borlänge inleds

Några kilometer söder om Hedemora station har arbetet med att bygga den nya mötesstationen vid Lustån inletts. Foto: Stefan Bratt

Nu har det fysiska arbetet med att bygga den nya mötesstationen Lustån, söder om Hedemora inletts. Inledningsvis kommer markförberedande arbeten att genomföras innan arbetet med att bygga det nya spåret sätter igång till våren 2021.

– Vi har i dagarna börjat med mer omfattande schaktarbete, som är början till den nya bank, som det  nya mötesspåret ska ligga på. Vi räknar med att detta arbete kommer att pågå fram till jul, beroende på väderförutsättningarna, berättar Riitta Pettersson, Trafikverkets projektledare för Dalabanas projekt mellan Avesta och Borlänge.

Hon förklarar att den nya banvallsbanken delvis kommer att byggas av massor som tagits bort i samband med tidigare projekt, bland annat sommaren spårbyte mellan Avesta Krylbo och Hedemora.

– Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att återvinna massor från tidigare projekt för att både minska kostnaderna för transporter samt värna om miljön, säger Riitta Pettersson.
Entreprenören NRC Group arbetar också med att hårdgöra ytor för materialupplag, samt bygga tillfälliga servicevägar och parkeringar inför kommande års fortsatta arbete.

– Vår entreprenör har också inlett arbetet med att byta gamla dagvattenledningar då dessa har nått sin tekniska livslängd samt inte är rätt dimensionerade för den nya mötesstationen, säger Riitta Pettersson.

Två stora dagvattenledningar, som betjänar mark väster om spåret och mynnar ut i Dalälven kommer att bytas ut.