TTT initierar diskussion kring punktligheten på sträckan Luleå - Mjölby

TTT vill uppmärksamma specifika frågor som rör godstrafiken. Foto: Trafikverket

TTT har tagit initiativ till diskussion om förbättrad punktlighet på godsstråket från Luleå till Mjölby. Den som höll i den senaste av de tankesmedjor TTT har tagit initiativ till var Håkan Sjöström från Green Cargo. Håkan är en av fyra i TTT:s exekutiva ledning, och med tanke på var han kommer ifrån är det inte så konstigt att han brinner lite extra för godsfrågorna.

– När vi genomfört tankesmedjor tidigare har fokus till stor del varit persontågstrafik. Både regional och interregional persontrafik blir lätt utgångspunkten för problembeskrivningar när man pratar om punktlighet. När vi nu valde en viktig pulsåder för den svenska godstrafiken ville vi uppmärksamma de specifika frågor godstrafiken har att brottas med, både på det här stråket men också generellt.

Mötet har resulterat i en åtgärdslista som kommer att tas vidare stegvis i flera sammanhang, både inom TTT och bilateralt framförallt med Trafikverket. Förhoppningen är att så många som möjligt kommer att engagera sig i kommande åtgärder.

– En viktig faktor som fick stor uppmärksamhet på tankesmedjan är den låga kanalpunktligheten vi har på det här stråket. Det läggs enormt mycket tankemöda och energi på att detaljplanera tågplanen på minutnivå. Men endast 15 procent av godstågen följer planen i sin kanal, och den absoluta huvuddelen går alltså för tidigt. Det innebär att nästan all operativ ledning av trafiken sker ad hoc och inte enligt den optimerade plan som tagits fram.