Spårvägsinvigningen i Lund blir digital

Invigningen av spårvägen i Lund blir ett helt digitalt event. Foto: Skånetrafiken

Spårvägsprojektets politiska styrgrupp har idag därför beslutat att spårvägsinvigningen ska hållas digitalt. Det har sedan tidigare planerats för en folkfest som skulle både uppmärksamma spårvagnarna som ett nytt trafikslag, men också hela spårvägsstråket där det idag ligger ca 60 procent av alla arbetsplatserna i Lund och där det sker en omfattande förnyelse och utbyggnad av stadsmiljöer. Bland annat byggs det en helt ny stadsdel, Brunnshög, i nordöstra Lund med spårvägen som ryggrad.

Den pågående coronapandemin och de skärpta restriktionerna innebär dessvärre att det nu inte blir möjligt att bjuda in Lundaborna och gäster till en folkfest. Hela invigningsprogrammet spelas i stället in i förväg och kommer att sändas digitalt på invigningsdagen. Det beslutade spårvägsprojektets politiska styrgrupp idag.

– Med tanke på smittspridningen och rådande restriktioner är det naturligt att den formella invigningen ställs om till digitalt format och att allmänhetens fria åkning under en dag skjuts på framtiden. Däremot öppnar ju spårvägen för trafik för allmänheten enligt plan och en grupp som sannolikt kommer att nyttja den och som vi bör skänka en extra tanke åt i dessa dagar är våra superhjältar som arbetar på sjukhuset, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

– Det är väldigt tråkigt att vi inte kan fira Lunds spårvagn som vi tänkt… men i dessa tider är det viktigt att vi alla sluter upp om de restriktioner som getts av Region Skåne och smittskyddsläkarna. Vi gör allt vi kan för att det inte ska uppstå trängsel i kollektivtrafiken och undvika resande i rusningstid. Därför får vi helt enkelt fira på ett annat sätt, säger Carina Zachau (M) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Invigningsprogrammet leds av lundaprofilen Johan Wester och kommer att bestå av förinspelade intervjuer med personer som har varit viktiga för spårvägens tillblivelse, nutid eller för dess framtid. Invigningen ska sändas via Lunds kommuns och Skånetrafikens digitala kanaler