Snabbare än ett flygplan - Sydkoreas hyperloop körde över 1000 km/h

Korean Railroad Research Institute har redan börjat utveckla ett kommersiellt system för hyperrör och -fordon. Foto: KORAIL

Sydkorea planerar ett komplett järnvägssystem med vakuumrör. Ett tåg av Hyperloop-typ, som  färdades genom ett rör, var redan snabbare än ett passagerarplan.

Om ett tåg ska gå betydligt snabbare än 500 km/h i kommersiell drift, måste det anslutas till ett vakuumrör. Så fungerar i alla fall Hyperloopidén enligt PR-snillen, Elon Musk.

Mycket mindre känt är att flera västerländska företag arbetar gemensamt med både Kina och Sydkorea för att utveckla sådana rörsystem.

Men hittills har asiaternas mål varit mycket mer ambitiösa. I Asien ska inte bara små minikapslar skickas ut på resan utan fullt färdiga tåg.

Röret är nödvändigt av två skäl. Ett mycket snabbt tåg som färdas i det fria skulle orsaka outhärdligt buller. Ett sådant tåg skulle knappast kunna trafikera genom bebyggda regioner. Hastigheter över ljudbarriären skulle i teorin inte heller kunna uppnås.

För det andra ökar luftmotståndet med ökande hastighet och resan kräver mer och mer energi. Båda problemen kan lösas med ett vakuumrör, anser Korean Railroad Research Institute.

Nyligen uppnådde koreanska järnvägsoperatören Korail ett genombrott inom detta område. Ett obemannat testtåg körde med en hastighet på över 1000 km/h genom ett vakuumrör.

- Vi har löst problemet som orsakas av friktionen, som åstadkoms genom snabb acceleration i testsystemets aerodynamiska del när hastigheten överskrider 1000 km/h, rapporterade Korail.

- Om vi lyckas med att ytterligare minska friktionen inne i röret är det möjligt att uppnå ännu högre hastigheter, meddelade Korail-

​​​​​​​I USA genomförde Virgin Hyperloop nyligen en provkörning med två passagerare ombord på en transportkapsel. Men detta Hyperloop-kapsel uppnådde ”endast” 172 km/h på testbanan.

Sydkorea startade sitt hyper-tube-projekt 2017 och har därefter nått snabba framsteg. Med det nya försöket överskreds det tidigare rekordet på 714 km/h klart. Nu arbetar koreanerna i en hastighetsnivå som redan ligger över flygplanens marschfart.

Det uttalade syftet med denna teknik är att erbjuda snabbare resor än flyget när det gäller medellånga och längre sträckor. Det finns också andra fördelar. Dessa tåg accelererar med hjälp av magnetkuddar. De behöver inga fossila bränslen, de bedrivs elektriskt.

Därför kan dessa system använda el från förnybara källor redan från början. Eftersom rören också kan läggas under jorden, vilket möjliggör byggandet av Hyperloopstationer mitt i stadskärnor. Och allt detta utan buller som en flygplats alltid medför.

Korail har en annan fördel jämfört med västerländska företag: Det finns redan en referenskund för den nya tekniken. Landet vill bygga ett system av flera hyperrör från och med 2024. Bland annat finns planer på att förkorta resan från Seoul till Busan från tre timmar och trettio minuter till bara trettio minuter.