Tätt samarbete mot spårhalka

Spårhalka förebyggs med vattengel som består av sand, vatten och stålkulor. Foto: Trafikverket

Spårhalka kan påverka tågen. Löv faller från träden och hamnar på rälsen. När tågen kör över bildas en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur. Spårhalka uppträder främst under perioden september till november. Trafikverket, järnvägsföretagen och entreprenörerna har ett tätt samarbete för att minska förseningarna i samband med lövhalka.

– Vi kan inte förhindra spårhalka helt och hållet. Alla aktörer måste vara med och bidra med det man själv kan göra. Vi får bäst resultat när vi arbetar tillsammans, säger Ola Malmberg, senior projektledare i Region syd. Man kan behöva köra lättare godståg vissa sträckor eller ha rätt typ av lok som kan dra tyngre tåg. Att lokförare sandar hjälper även andra lokförare vars tåg saknar sandutrustning. Bra kvalitet på dragfordonens hjul bidrar också till färre störningar.

Trafikverket förbygger spårhalka genom att stryka på en vattengel som består av sand, vatten och stålkulor. Ång- och högtryckstvätt är en annan metod som används. De olika metoderna används ibland ett par gånger i veckan på de sträckor där bekämpningen görs flera gånger dagligen.