Halvtid för färdigställandet av Söderåsbanan

Söderåsbanan löper från Åstorp genom Billesholm, Kågeröd, Svalöv till Teckomatorp. Foto: Trafikverket

Arbetet längs Söderåsbanan har nu kommit halvvägs vilket betyder att det bara är ett drygt år kvar till planerad trafikstart. Under hösten pågår arbeten främst i Teckomatorp.

– Arbetet löper på bra. I höst är det Teckomatorp som står i fokus, där vi arbetar med plattformarna, säger Johan Haagman, projektledare på Trafikverket.

Det är den nya sidoplattformen som nu byggs och Trafikverket rustar också upp mittplattformen. Mittplattformen ska bli klar under hösten/vintern 2020 och sidoplattformen under nästa år.

– I Svalöv är mötesspåret klart och växlar är på plats. I Kågeröd är vi också klara med växlarna och mötesspåret färdigställs under nästa år, säger Johan Haagman.

I Billesholm kommer huvuddelen av arbetet med järnvägen ske under 2021. Om drygt ett år, i december 2021, planeras Söderåsbanan öppna för persontåg. Det betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne och möjliggör ett mer klimatvänligt resande.