Ny järnväg till Gävle hamn

Karta för ny sträckning av järnväg till Gävle hamn. Karta: Trafikverket

Utredningen av den nya dragningen för järnväg till Gävle hamn är klar. Trafikverket har en inriktning för den nya järnvägen etapp 3. Nu inleds nästa skede för att utreda och planera en ny järnvägsplan. I och med detta kan ett datum för byggstart inte sättas idag. 

– Det känns mycket bra att vi landat i frågan om var det är tekniskt möjligt att bygga en ny järnväg till Gävle hamn. Det finns många fördelar med den inriktning vi har valt. Bland annat blir det en smartare koppling mot Ostkustbanans dubbelspår i framtiden och den ger mindre barriäreffekter på Näringen än tidigare förslag, säger Stefan Sunnesjö, projektledare.

På grund av fördyringar i projektet och nya omständigheter kring stadsutveckling och infrastruktur i kommunen behövde den planerade dragningen av järnvägen över Näringen utredas på nytt.