Trafikverket byter digital förvaltningsdata för järnväg

Systemet får nytt utseende och förbättrad sökfunktion. Foto: Trafikverket

Ebbot är Trafikverkets system för att hantera in- och utleveranser av digital förvaltningsdata för järnväg. Nu ersätts It-systemet Ebbot av nya Ebba. Det nya systemet för med sig ett modernt och användarvänligt gränssnitt och högre funktionalitet. Med den nya plattformen följer även ett nytt utseende och en förbättrad sökfunktion. Den största skillnaden från föregående sökfunktion som funnits i Ebbot är att man nu kan söka på både attribut, men även via struktur. För att underlätta övergången finns det utbildningsfilmer att ta del av.

Den nya plattformen innehåller också funktioner som kan filtrera ut just den information som man vill se. Ebba har en helt ny it-plattform som byggts från grunden och dess utseende är modernt och bygger på Trafikverkets standard för användargränssnitt. I och med att systemet byggts om helt och hållet kommer all hjälptext och felmeddelanden i fortsättningen vara på svenska.  

Systemet har också ha ett inleveransflöde som speglar hur man arbetar idag. I praktiken innebär detta att projektören startar inleveransen och att dagens överlämnadekoordinator  i framtiden blir uppdelad i två roller. Detta innebär i sin tur att överlämnadekoordinator rollen kommer finnas kvar men i framtiden sammaverka med en Leveransansvarig.

Systemet har också ha ett inleveransflöde som speglar hur man arbetar idag. I praktiken innebär detta att projektören startar inleveransen och att dagens överlämnadekoordinator  i framtiden blir uppdelad i två roller. Detta innebär i sin tur att överlämnadekoordinator rollen kommer finnas kvar men i framtiden sammaverka med en Leveransansvarig.