Järnvägsplanen för sträckan Jakobshyttan–Degerön vinner laga kraft

Nu påbörjas upphandlingen av entreprenör för sträckan Jakboshyttan–Degerön. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för Dubbelspår Jakboshyttan–Degerön har vunnit laga kraft. Det innebär att Trafikverket har rätt att ta marken i anspråk och börja bygga järnvägen. Jakobshyttan–Degerön är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön och genom Hallsbergs godsbangård. Avsikten är att öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten på sträckan.

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen, och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Man har nu påbörjat upphandlingen av den entreprenör som ska bygga järnvägen. Sista anbudsdag är i slutet av februari 2021.