Nu startar bygget av Norrbotniabanan

Byggnationerna av den första sträckan av Norrbotniabanan påbörjas. Foto: Trafikverket

Nu startar byggnationerna av den första sträckan av Norrbotniabanan på allvar. Trafikverket kommer därför stänga av vissa vägar på I20-området i Umeå. Ett antal vägar på I20-området i Umeå kommer att stängas av för att fungera som byggvägar. Vissa vägar kommer att tas bort helt och helt nya byggvägar kommer att uppföras i området. Avstängningarna och de tillfälliga vägarna kommer att nyttjas under hela byggtiden.

Avstängningen gör Trafikverket för att kunna jobba effektivt och säkert. Ett projekt som detta kräver många tunga transporter. Schakterna kommer att pågå med stora maskiner i 12-timmars skift 7 dagar i veckan. År 2024 kommer Norrbotniabanans första sträckan, Umeå-Dåva, vara öppen för tågtrafik.