Första tåget över renoverade Getingmidjan

Getingmidjan har fått ny livslängd på 80 år. Foto: Trafikverket

I juni stängde Trafikverket av trafiken och påbörjade nedmonteringen av Norrströmsbron. Bron kapades i nästan 20 delar för att kunna ge plats för den nya bron som anlände från Tallinn. Monteringen av bron gjordes i två omgångar. Först på plats var den norra delen och en vecka senare den södra delen.

– Bron över Norrström var den sista stora pusselbiten i upprustningen av Getingmidjan. De kommer ha att ha en teknisk livslängd på 80 år när de väl är på plats, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

Med gynnsamt väder och stor precision fullföljdes arbetet och det var många intresserade som hade sökt sig till Tegelbacken och Riddarholmen för att följa arbetet på plats. Längs med hela sträckan från Stockholm Central till Stockholms södra la och kopplades flera mil el-, tele- och signalkablar. Man monterade även räls, signaler och kontaktledningar.