Nytt signalsystem på Malmbanan

Signalanläggningen på Malmbana är över 50 år. Foto: Trafikverket

Nu är inkopplingen gjord av det datoriserade ställverk som nu styr och kontrollerar signalsystemet på en driftplats norr om Gällivare på Malmbanan.

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för att ERTMS ska kunna införas 2022, säger projektledare Peter Nilsson.

Inkopplingen gjordes under ett 36 timmar långt trafikstopp vid driftplats Sikträsk. På Malmbanan är huvuddelen av signalanläggningen över 50 år. Många signalställverk som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd finns där.

Ett reläställverk som installerats i början på 60 talet av modellen M59 har ersatts av ett modernt datoriserat ställverk av modell 95. Signaleringen är fortfarande konventionell med optiska signaler och ATC och hela anläggningen är nu anpassad för att kunna uppgraderas till ERTMS.

För program ERTMS del så innebär det att den del av organisationen som har hand om en av det sista processtegen, det vill säga ibruktagning har tagit sig igenom en stor uppgift.

– Själva inkopplingen har föregåtts av ett stort antal förberedelser, projekteringar, installationer och besiktningar. Inkopplingsmöten har genomförts för att säkerställa framdrift och kunna arbeta med riskreducerande åtgärder. Medarbetare från många olika funktioner inom utrullning på Trafikverket har samverkat med våra leverantörer, säger Peter Nilsson.

Omkring 70 personer var direkt inblandade i inkopplingsarbetet under trafikstoppet.

– Det har varit en positiv anda och bra samarbete med våra leverantörer och specialister på Omexom, SIBEK, Sweco och Bombardier Transportation. Besiktningsmännen gav klartecken och 17.15 kunde det första tåget köra förbi helt enligt plan, säger Peter.